02165410140 - 02165410314 09127661066 - 09128692569
دسته بندی
املاک
 فروش سوله استاندارد در قبچاق کد906
فروش سوله استاندارد در قبچاق کد906
توضیحات
 فروش سوله استاندارد در شهرک صنعتی قپچاق کد862
فروش سوله استاندارد در شهرک صنعتی قپچاق کد862
توضیحات

 فروش باغ 2800 متری با سالن در قپچاق ملارد کد749
فروش باغ 2800 متری با سالن در قپچاق ملارد کد749
توضیحات
 فروش سوله استاندارد در قپچاق ملارد کد732
فروش سوله استاندارد در قپچاق ملارد کد732
توضیحات

 منطقه قپچاق فروش سوله استاندارد 600 متری کد617
منطقه قپچاق فروش سوله استاندارد 600 متری کد617
توضیحات
 شهرک صعنتی قپچاق فروش زمین صنعتی 1200 متری کد581
شهرک صعنتی قپچاق فروش زمین صنعتی 1200 متری کد581
توضیحات

 فروش 4800 متر زمین 1200 متر سوله بهداشتی قپچاق ملارد کد460
فروش 4800 متر زمین 1200 متر سوله بهداشتی قپچاق ملارد کد460
توضیحات
 ملارد فروش  سوله استاندارد بهداشتی کد459
ملارد فروش سوله استاندارد بهداشتی کد459
توضیحات

 ملارد خرید و فروش 2000 متر باغ ویلا سنددار در کد377
ملارد خرید و فروش 2000 متر باغ ویلا سنددار در کد377
توضیحات
 فروش سوله استاندارد نوساز بهداشتی در منطقه صنعتی کد350
فروش سوله استاندارد نوساز بهداشتی در منطقه صنعتی کد350
توضیحات

 فروش سوله استاندارد در شهرک صنعتی قبچاق کد257
فروش سوله استاندارد در شهرک صنعتی قبچاق کد257
توضیحات
 فروش گاوداری در ملارد
فروش گاوداری در ملارد
توضیحات